Vacature directeur-bestuurder Stichting Cultuureducatie

Ben jij een leider met een maatschappelijk drive en bedrijfsmatige blik? Heb jij een warm hart voor de cultuureducatie sector en een stevige bedrijfsmatige achtergrond? En wil je samen met het managementteam sturing geven aan een dynamische organisatie met ambitieuze doelstellingen?

Dan zoeken wij jou als 

Directeur-bestuurder Stichting Cultuureducatie (0,8 – 1fte)

Wie zijn wij
Stichting Cultuureducatie (SCe) is een bruisende organisatie met een breed werkterrein. Onze missie is het inspireren en activeren van mensen door middel van kunst en cultuur om zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen. De focus ligt daarbij op kinderen, jongeren en op mensen die niet vanzelfsprekend met kunst en cultuur in aanraking komen. Wij zijn een middelgrote publieke, culturele onderneming in Zuid-Holland-Zuid. SCe is de overkoepelende organisatie van de labels SOC (Samen Ontwikkelen door Cultuur), Popcentrale en ToBe.

Wie ben jij

 • Je bent maatschappelijk betrokken en (politiek)bestuurlijk sensitief met ervaring met stakeholder management. Je bent in staat om in een veranderende maatschappelijke context op strategische en wendbare wijze kansen te verzilveren en koers te houden. Je hebt affiniteit met cultuur, onderwijs en maatschappelijke waarden.  
 • Je bent een ervaren leider en weet professionals coachend te sturen, te waarderen en te stimuleren.  
 • Je bent een bedrijfskundige met financiële skills. Je weet je bedrijfsmatige kennis in te zetten voor de dagelijkse gang van zaken, maar ook voor het formuleren van een heldere visie. Je hebt voldoende kennis en ervaring om, ook inhoudelijk, de afdelingen Financiën, ICT en HR op deskundige wijze aan te sturen.  
 • Je bent authentiek, bent bewezen samenwerkingsgericht en durft je kwetsbaar op te stellen. Je bent een dienende, verbindende leider en gaat voor gezamenlijke resultaten, maar weet ook handelend op te treden. Je bent zowel relatie- als resultaatgericht. 
 • Je bent strategisch voldoende goed ontwikkeld om kansen te zien. Je bent gewend om een visie (mee) te ontwikkelen en te zorgen dat deze werkelijkheid wordt. 
 • Je bent integer, open en samenwerkingsgericht. Je weet een goede balans te vinden tussen het geven van ruimte aan de professional en het sturen op kaders en processen. Je brengt rust vanuit overzicht en hebt een goed ontwikkeld gevoel voor wat professionals nodig hebben, zowel in ondersteuning als ruimte. 

Samenwerking en verantwoordelijkheid
Je bent als bestuurder verantwoordelijk voor de gehele organisatie en bent ingeschreven als enig statutair directeur. Je geeft vanuit helikopterview overzicht en kaders aan de organisatie(ontwikkeling) en het behalen van de doelstellingen, maar bent voldoende hands-on om zaken (deels) zelf uit te werken. 

 • Je bewaakt en begeleidt de bestuurlijke koers, zet kaders voor de komende jaren en neemt daar de organisatie en stakeholders in mee
 • Je geeft leiding aan het managementteam
 • Je bent rechtstreeks leidinggevende van de afdelingen Financiën, HR, Facilitair en ICT  
 • Je overlegt periodiek met de actieve OR;
 • Je bent primair contactpersoon voor de Raad van Toezicht
 • Je bent mens- en ontwikkelingsgericht. Je maakt vanuit vertrouwen in ieders expertise gebruik van de talenten en kwaliteiten van de professionals in de organisatie. 

De organisatie is gericht op de primaire dienstverlening in de relevante gemeenten door de verschillende labels. De primaire dienstverlening wordt ondersteund door diverse centrale afdelingen die zorgen voor efficiënte, duurzame en toegankelijke ondersteuning. 

Je bent landelijk en regionaal het “gezicht” van de organisatie op strategisch vlak. Naar inzicht, in aanvulling op de netwerkrelaties van de labelmanagers, heeft de bestuurder contact met onderwijsbestuurders, wethouders en andere functionarissen. Je bent verantwoordelijk voor algemene strategievoering, bedrijfsvoering en ontwikkeling van de organisatie, die aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie. 

Wat bieden wij?
Een uitdagende en veelzijdige functie in een mooie organisatie vol gedreven professionals. Het betreft een functie van 0,8 tot 1 fte met goede arbeidsvoorwaarden conform de richtlijnen ‘Beloningsleidraad directeur – bestuurder kunsteducatie’ van brancheorganisatie Cultuurconnectie. 

Enthousiast?
Stuur je reactie met CV en motivatie naar pz@sce.nu. De reactie termijn sluit op vrijdag 19 april 2024. Een referentiecheck en de aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vormen onderdeel van de procedure. SCe wil graag de procedure eind mei 2024 afgerond hebben.  

Onze visie
Wij zijn de basisvoorziening voor cultuureducatie en -participatie in de regio. Wij delen onze passie en dagen je uit om je identiteit te ontdekken en te ontwikkelen in het onderwijs en vrije tijd. Cultuureducatie is essentieel in de ontwikkeling van mensen. Het biedt de mogelijkheid om kennis te nemen en te genieten van wat er op cultuurgebied aan rijkdom in de wereld bestaat. Door cultuureducatie ontwikkel je vaardigheden die onmisbaar zijn om in de huidige maatschappij te participeren. Denk hierbij aan creatief denken, uitdrukkingsvermogen of verbeeldingskracht. 

Daarnaast heeft cultuureducatie een maatschappelijke waarde. Het kleurt het leven en de stad. Het draagt bij aan een plezierige leefomgeving waar mensen graag komen waar ook bedrijven zich graag vestigen. Wij zijn betrokken bij de samenleving en zijn de verbindende schakel tussen individuen, onderwijs, culturele ondernemers, maatschappelijke en culturele organisaties, bijzondere doelgroepen, partners in het sociaal-maatschappelijk domein en gemeenten. Stichting Cultuureducatie programmeert en organiseert festivals, concerten, voorstellingen, presentaties en evenementen, vaak in samenwerking met andere (lokale) organisaties. De stichting vindt het belangrijk een diverse en inclusieve organisatie te zijn. 

We onderschrijven de Fair Practice Code en Governance Code Cultuur. 

Onze kernwaarden
Wij werken vanuit de volgende kernwaarden: 

 • Klantgericht
  We kennen onze klant en zorgen voor een product of dienst die bij hen past. We zijn gastvrij, goed zichtbaar en servicegericht. We zorgen ervoor dat elk contact met de klant een uitstekende ervaring is. 
 • Professioneel
  ‘We doen het goed of we doen het niet.’ We zijn kritisch op de kwaliteit van onze producten en diensten. We zijn een lerende organisatie. We zijn goed in ons vak, nemen onze verantwoordelijkheid, zijn besluitvaardig en streven continue naar verbetering. 
 • Ondernemend
  We zijn een bedrijf; een publieke, culturele onderneming en realiseren ons dat we afhankelijk zijn van inkomsten van onze klanten en subsidies. We zijn ondernemers en werken met passie. We zijn kostenbewust en zijn gericht op het genereren van extra inkomsten. We zijn in dialoog met onze klanten en stakeholders en ontwikkelen nieuwe producten en diensten die voorkomen uit die dialoog. We bestaan bij de gratie van een passend en uitdagend aanbod en vernieuwen dit voortdurend om aansluiting te blijven houden bij onze doelgroepen. Daarom werken wij vanuit de vraag van de klant. 
 • Hart voor cultuur
  We tonen liefde voor ons vak. We creëren en enthousiasmeren. We zijn gedreven door de maatschappelijke betekenis van cultuur.  
 • Verbindend
  We willen in vele opzichten de verbindende schakel zijn: tussen leerlingen en docenten, tussen scholen en culturele organisaties, tussen amateurs en professionals, tussen initiatiefnemers en ondersteuners, tussen vaste krachten en zzp-ers en tussen vraag en aanbod. 

< Terug

Snel naar:

SOC PopCentrale ToBe

Stichting Cultuureducatie

Energiehuis, Noordendijk 148, 3311 RR Dordrecht
078 – 6 133 144
KvK 64822915

> Contact & Route