Visie:

Wij zijn de basisvoorziening voor cultuureducatie in de regio. Wij delen onze passie en dagen je uit om je identiteit te ontdekken en te ontwikkelen in het onderwijs en vrije tijd.

Cultuureducatie is essentieel in de ontwikkeling van mensen. Het biedt de mogelijkheid om kennis te nemen en te genieten van wat er op cultuurgebied aan rijkdom in de wereld bestaat. Door cultuureducatie ontwikkel je vaardigheden die onmisbaar zijn om in de huidige maatschappij te participeren. Denk hierbij aan creatief denken, uitdrukkingsvermogen of verbeeldingskracht.

Daarnaast heeft cultuureducatie een maatschappelijke waarde. Het kleurt het leven en de stad. Het draagt bij aan een plezierige leefomgeving waar mensen graag komen waar ook bedrijven zich graag vestigen. Wij zijn betrokken bij de samenleving en zijn de verbindende schakel tussen individuen, onderwijs, culturele ondernemers, maatschappelijke en culturele organisaties, bijzondere doelgroepen, partners in het sociaal-maatschappelijk domein en gemeenten. Stichting Cultuureducatie programmeert en organiseert festivals, concerten, voorstellingen, presentaties en evenementen, vaak in samenwerking met andere (lokale) organisaties.

Kernwaarden:

Wij werken vanuit de volgende kernwaarden:

 • Klantgericht
  We kennen onze klant en zorgen voor een product of dienst die bij hen past. We zijn gastvrij, goed zichtbaar en servicegericht. We zorgen ervoor dat elk contact met de klant een uitstekende ervaring voor hem/haar is.
 • Professioneel
  ‘We doen het goed of we doen het niet.’ We zijn kritisch op de kwaliteit van onze producten en diensten. We zijn een lerende organisatie. We zijn goed in ons vak, nemen onze verantwoordelijkheid, zijn besluitvaardig en streven continue naar verbetering.
 • Ondernemend
  We zijn een bedrijf; een publieke, culturele onderneming en realiseren ons dat we afhankelijk zijn van inkomsten van onze klanten en subsidies. We zijn ondernemers en werken met passie. We zijn kostenbewust en zijn gericht op het genereren van extra inkomsten. We zijn in dialoog met onze klanten en stakeholders en ontwikkelen nieuwe producten en diensten die voorkomen uit die dialoog. We bestaan bij de gratie van een passend en uitdagend aanbod en vernieuwen dit voortdurend om aansluiting te blijven houden bij onze doelgroepen. Daarom werken wij vanuit de vraag van de klant.
 • Hart voor cultuur
  We tonen liefde voor ons vak. We creëren en enthousiasmeren. We zijn gedreven door de maatschappelijke betekenis van cultuur. In Dordrecht willen we uitgroeien tot een motor in het culturele leven.
 • Verbindend
  We willen in vele opzichten de verbindende schakel zijn: tussen leerlingen en docenten, tussen scholen en culturele organisaties, tussen amateurs en professionals, tussen initiatiefnemers en ondersteuners, tussen vaste krachten en zzp-ers en tussen vraag en aanbod.

Snel naar:

SOC PopCentrale ToBe

Stichting Cultuureducatie

Energiehuis, Noordendijk 148, 3311 RR Dordrecht
078 – 6 133 144
KvK 64822915

> Contact & Route