Managementteam

Het managementteam (MT) geeft leiding aan Stichting Cultuureducatie. Zij ontwikkelt de strategie en het beleid van de stichting. Het MT is verantwoordelijk voor de inhoud, uitvoering en resultaten van de stichting.

Het managementteam bestaat uit:

  • René Nekkers, directeur-bestuurder Stichting Cultuureducatie
  • Jolinda van Dijk, manager Servicebureau Onderwijs&Cultuur
  • Johanne Leemans, manager ToBe cultuurcentrum & Muziekschool Ridderkerk
  • Geert Teekens, coördinator Popcentrale

Raad van toezicht

De raad van toezicht vervult de toezichthoudende functie en is verantwoordelijk voor het toezicht op het bestuur en de gang van zaken in de organisatie.
De raad van toezicht bestaat uit:

  • Rinette Reynvaan, voorzitter
  • Esther van Beelen
  • Stef Bahlmann
  • Niek Barendregt
  • Stephanie Hermes
  • Pauline van der Wijk, trainee

Beloningsbeleid

De beloning van de directeur-bestuurder is gebaseerd op de ‘Beloningsleidraad directeur-bestuurder kunsteducatie’ van de branchevereniging Cultuurconnectie. De leden van de raad van toezicht ontvangen vacatiegeld ter voorbereiding op, en voor het bijwonen van, vergaderingen. Het beloningsbeleid voor personeel van de stichting wordt uitgevoerd conform de cao Kunsteducatie.

Governance Code Cultuur

Stichting Cultuureducatie onderschrijft de Governance Code Cultuur. Governance gaat over het besturen en de continuïteit van organisaties. Daarnaast speelt governance een belangrijke rol in het vertrouwen en de legitimiteit die de organisaties in de buitenwereld genieten. Bewust omgaan met governance is essentieel voor de versterking van culturele organisaties en voor een gezonde sector. De Governance Code Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties

Klik hier voor meer informatie over deze Code.

Snel naar:

servicebureauOnderwijsCultuur PopCentrale ToBe muziekschoolRidderkerk

Stichting Cultuureducatie

Energiehuis, Noordendijk 148, 3311 RR Dordrecht
078 – 6 133 144
KvK 64822915

> Contact & Route