Algemene klachten

Algemene klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over de samenwerking, organisatie, cursus, docent, faciliteiten en de administratie. Stichting Cultuureducatie vraagt je vriendelijk je onvrede over de inhoud cursus / docent in eerste instantie kenbaar te maken bij de betreffende docent. Mocht je er met de docent zelf niet uitkomen, dan kun je een schriftelijke klacht indienen.

Klacht melden

Stuur je klacht naar info@onderwijs-cultuur.nl (voor Servicebureau Onderwijs&Cultuur), info@popcentrale.nl (voor Popcentrale) of naar klant@tobe.nl (voor ToBe cultuurcentrum en  Muziekschool Ridderkerk). Vermeld in je mail om welk project, cursus, workshop en/of persoon het gaat en wat de klacht is. Je ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van ons (binnen 14 dagen). SCe bundelt en analyseert de binnengekomen klachten om daarmee haar dienstverlening te verbeteren.

Klachten over ongewenst gedrag

Stichting Cultuureducatie is aangesloten bij de brancheregeling voor professionele opvang bij ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld. Deze regeling geldt voor iedereen die bij SCe komt of van de diensten van SCe gebruik maakt.

Naast professionele opvang door goed opgeleide vertrouwenspersonen, is er een uit experts bestaande klachtencommissie. Het centrale meldnummer gaat via ArboNed en is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar: 0800-020 42 04.

Lees hier de volledige Klachtenregeling ongewenst gedrag Stichting Cultuureducatie (SCe)

Snel naar:

servicebureauOnderwijsCultuur PopCentrale ToBe muziekschoolRidderkerk

Stichting Cultuureducatie

Energiehuis, Noordendijk 148, 3311 RR Dordrecht
078 – 6 133 144
KvK 64822915

> Contact & Route