Gegevens

  • Naam organisatie: Stichting Cultuureducatie
  • Kamer van Koophandel nummer: 64822915
  • Rechtspersoon en Samenwerkingsverbanden Informatie (RSIN) nummer: 855872433

Wat is een (culturele) ANBI

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen nut. Een culturele ANBI is voor minstens 90% actief op cultureel gebied. Om als ANBI te worden aangewezen, moet de instelling naast de hiervoor genoemde 90%-eis aan een aantal voorwaarden voldoen en deze status aanvragen bij de Belastingdienst. ANBI’s worden door de Belastingdienst bijgehouden in een database en gecontroleerd of ze aan de betreffende voorwaarden blijven voldoen.

Belastingvoordelen ANBI

Stichting Cultuureducatie is als culturele ANBI vrijgesteld van het betalen van erf- of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die worden gebruikt voor of gedaan in het algemeen belang en heeft recht op teruggave van energiebelasting.

Belastingvoordelen donateur

Ook donateurs van culturele ANBI’s hebben belastingvoordelen. Zo zijn giften aan een ANBI in de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar. Tenslotte mogen donateurs hun giften, indien deze tussen de ANBI en de donateur zijn vastgelegd in een overeenkomst, aftrekken van de extra giftenaftrek bij donatie aan culturele ANBI’s.

Snel naar:

SOC PopCentrale ToBe

Stichting Cultuureducatie

Energiehuis, Noordendijk 148, 3311 RR Dordrecht
078 – 6 133 144
KvK 64822915

> Contact & Route